Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 9 februari

Elisa was een rijke hereboer en werd door God geroepen om leerling te worden van de grote meester Elia. Hij slacht zijn span ossen en wordt leerling, nederig en afhankelijk van God. Daarmee wordt hij de opvolger van Elia. Maar, kan hij dat eigenlijk wel? Hij is zelf kwetsbaar en vraagt een dubbel portie van de geest van Elia aan God.

In de roepingsgeschiedenissen in de Bijbel wordt duidelijk dat God eenvoudige mensen roept. Hij roept ook jou en mij om getuige te zijn in Zijn dienst. Dat vereist van ons een open houding. Voor wie kan jij een Elia of Elisa zijn?

YouTube player