Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 1 maart

Johannes de Doper roept zijn hoorders in Mattheüs 3 op om zich te bekeren, want “het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen”. En dat is geen vraag. Als je wordt gedoopt, klinkt: “bekeer je”. Bekering is het begin van God beter leren kennen. En er zijn 2 manieren:

Je was altijd al in de feestzaal (de kerk). Ergens kwam de Koning in de feestzaal op je af en je hebt “ja” gezegd. Je moet de Koning wel leren kennen, want met de feestzaal alleen, red je het niet.

Het kan ook zijn dat je in de woestijn bent opgegroeid. Als dan bekering plaatsvindt, “flitst” het meer. God laat Zich kennen en Hij grijpt in in je leven.

Mooi om te zien dat God zo werkt, zowel in de feestzaal als in de woestijn. Want wij hebben allemaal Jezus nodig.

Terug kijken: https://youtu.be/w6gjMdjB0V8