Leren en ontmoeten

Kerkdienst a.s. zondag en gemeente-activiteiten gaan niet door!

De kerkenraadscommissie heeft besloten op basis van het berichten van de overheid om de kerkdienst van a.s. zondag niet door te laten gaan. We voelen ons verantwoordelijk voor alle gemeenteleden, jong en oud. Zeker voor onze oudere gemeenteleden is het van belang dat ze zo min mogelijk kans lopen het coronavirus op te lopen. De kerkenraadscommissie hoopt binnen enkele dagen na te denken over de twee daaropvolgende kerkdiensten in maart. Wellicht zijn er creatieve ideeën om op een alternatieve manier toch de kerkdiensten voort te zetten. Heeft u ideeën? Geef het door aan secretariaat@defonteinapeldoorn.nl. We hopen u later volgende week te informeren.

Voor a.s. zondag bieden we u mogelijke alternatieven:

  • Kijk en luister uit het Fonteinarchief een kerkdienst via https://www.youtube.com/channel/UCCgmTuQxM8ImDba6J6XptJw
  • Organiseer een huiskerkdienst met een kleine groep gemeenteleden/bekenden
  • Ds. René de Reuver leidt a.s. zondag op NPO2  om 9:20 uur vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk een korte meditatie.
  • De komende weken zendt de EO op NPO2 iedere zondagmorgen een kerkdienst uit om 9:20 uur

We wensen u alvast een goede en gezegende zondag.

Aanvullend bericht: de kerkenraadscommissie heeft besloten om alle niet-noodzakelijke gemeente-activiteiten op te schorten, om dezelfde reden als het niet door laten gaan van de kerkdiensten. Dit betekent dat ook jeugdwerk, catechese, kringwerk en andere samenkomsten niet doorgaan. Als er vragen/opmerkingen zijn, mail mij dan via secretariaat@defonteinapeldoorn.nl. Uiteraard staat het je vrij om op persoonlijke titel met andere gemeenteleden samenkomsten of andere activiteiten te beleggen.

De kerkenraadscommissie

PS. Hou deze weken de nieuwsbrief van De Fontein extra in de gaten