Leren en ontmoeten

Terugblik doopdienst 8 maart

In deze dienst is Micha gedoopt. Wonderlijk, een geschenk van God aan Herma en Jos, maar ook aan ons als gemeente. Micha is gedoopt, ondergedompeld in Christus. Jezus omarmt hem en hij is onderdeel geworden van het lichaam van God. Al vind je de gemeente misschien saai, door de aanwezigheid van Jezus gebeurt er iets. Je moet kiezen: voor of tegen Jezus. Dat was al zo in de synagoge van Nazareth waar Jezus de boekrol nam en voorlas uit de profeet Jesaja. Het werd spannend toen Hij zei: deze tekst wordt vandaag werkelijkheid in Mij. Dan wordt alles op scherp gezet. Hoe ga jij hiermee om?

Terug kijken : https://youtu.be/1WaJhtpg7sU