Algemeen

Omzien naar elkaar

Door de maatregelen genomen naar aanleiding van de uitbraak van het Corona-virus is het sociale leven inmiddels grotendeels tot stilstand gekomen. Dit is ook niet aan de Fontein onopgemerkt voorbij gegaan. Zo hebben we de dienst van vorige week zondag moeten cancelen en zijn we de komende twee weken aangewezen op livestream diensten via YouTube. Verder zijn de jeugd- en jongerenclubs, de kringen en de catechese gestopt. Hierdoor is de onderlinge ontmoeting weggevallen. We zijn heel dankbaar voor de vele onderlinge contacten in De Fontein. Deze zijn vaak op persoonlijk initiatief. Hierdoor kan het voorkomen dat er mensen zijn voor wie het persoonlijke contact zich tot nu toe beperkte tot de zondagse dienst en het koffiedrinken daarna. Juist zij lopen het risico over het hoofd te worden gezien.

Vrijdagavond hebben we als kerkenraadscommissie met elkaar vergaderd. Nee, we zijn niet bij elkaar geweest, maar hebben met behulp van moderne techniek een online vergadering gehouden. We hebben besloten om alle personen die op de contactlijst staan in zeven groepen in te delen. Deze groepen zijn niet geografisch over Apeldoorn verspreid, maar in aantallen, 11 tot 13 adressen, ongeveer wel even groot. Aan iedere groep is een kerkenraadscommissielid toegevoegd om feeling te houden met wat er in de groep gebeurt. Ook willen we de leden van het pastorale team aan deze groepen toevoegen, zodat dit samen gedaan kan worden. Het is niet de bedoeling dat u door ons bezocht gaat worden, maar dat we gewoon af en toe contact met u opnemen d.m.v. een telefoontje. Om te vernemen hoe het met u gaat.

Uiteraard kunt u, als u ergens mee worstelt, ook via het mailadres pastoraat@defonteinapeldoorn.nl of per telefoon 055-7851643 of 06-30410368 contact met ons op te nemen.  We gaan dan kijken hoe we u zo goed mogelijk kunnen helpen.