Leren en ontmoeten

Geen Paaszang op het Raadhuisplein

De maatregelingen die als gevolg van het coronavirus zijn genomen leiden ertoe dat gaat de Paaszang op 1e Paasdag 12 april op het Raadhuisplein in Apeldoorn niet doorgaat.
Voor het eerst in 78 jaar geen 400 mensen uit verschillende kerken en gemeentes die elkaar ontmoeten. Geen Paasliederen onder begeleiding van het muziekkorps van het Leger des Heils.
Geen 5 minuten toespraak en niet het gezamenlijk bidden van het onze Vader.
Dit jaar zouden we stilstaan bij 75 jaar bevrijding.
De traditie van de paaszang ontstond tijdens de tweede wereldoorlog  als  bemoediging , troost en  daad van geloof in een periode van angst, onzekerheid en onvrijheid.
Herkenbaar in deze weken.
We wensen allen in deze 40 dagentijd in aanloop naar de stille week en Pasen, Gods zegen toe.
We hopen elkaar volgend jaar weer te begroeten met de overwinnende boodschap van Pasen over de Heer , die is opgestaan.

Namens het Interkerkelijk Comité Paaszang Apeldoorn,
Marcel van Straten
tel055 3558697, mobiel 0621570656
marcelenleidi@kpnmail.nl