Diaconie

Vakantiegeld samen delen

Er is veel om te delen, juist nu!

Nu we geconfronteerd worden met het coronavirus en ons gevraagd is sociaal contact zoveel mogelijk te vermijden beseffen we eens te meer hoe belangrijk samenleven is. Hoe gewoon het was om elkaar te ontmoeten, erop uit te gaan, plannen te maken voor mooie vakanties en juist nu verlangen we naar die vanzelfsprekendheid. In deze tijd is het goed om te bedenken dat er ook veel mensen zijn, die ook in ‘gewone tijden’ alleen maar kunnen dromen van uitjes en vakanties, omdat dat voor hen onbetaalbaar is.

 

Laten we in deze moeilijke tijd dan ook inzetten op verbondenheid met elkaar. Mensen met een krappe beurs hebben het in moeilijke tijden zoals nu ook vaak lastiger. Er is geen buffer voor onverwachte uitgaven en kleine verdiensten vallen mogelijk weg doordat allerlei werk stil komt te liggen. Met de actie Vakantiegeld Samen Delen willen we mensen verbinden: we nodigen mensen die het financieel goed hebben uit om een deel van hun vakantiegeld te delen met wie weinig hebben. Juist nu we aan den lijve ondervinden hoe belangrijk solidariteit is!

 

Het hoogtepunt van de actie Vakantiegeld Samen Delen ligt in mei, als veel mensen vakantiegeld ontvangen. Maar we willen u er nu vast op attenderen. Ongeveer vijfentwintig kerken in Apeldoorn doen mee met de actie, een heel oecumenisch gebeuren. Het is mooi om te constateren dat alle wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Apeldoorn meedoen. De actie omvat nu de stad Apeldoorn, Ugchelen, Beemte Broekland, Wenum Wiesel, Het Loo en Hoog Soeren.

 

Tot en met 4 juni (sluitingsdatum) zult u meerdere keren aan de actie worden herinnerd. In de volgende editie van Zicht hoort u dan ook hoe u een aanvraag kunt doen of hoe u uw financiële bijdrage kunt leveren. Alle informatie verschijnt vanaf half april ook op de website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

 

Namens de centrale werkgroep,

 

Gertrudeke van der Maas