Algemeen

Beroepingswerk

Zoals u wellicht begrepen heeft, gaf de Algemene Kerkenraad afgelopen donderdag 7 mei groen licht om te gaan beroepen. We zijn erg blij en dankbaar met de toestemming van de Algemene Kerkenraad. Graag zouden we u de namen van de te beroepen predikanten bekend willen maken, maar er moeten nog enkele stappen gezet worden. Een ervan is dat de classis ook akkoord moet geven.

En.. volgens de kerkorde van de PKN moeten we een gemeenteavond organiseren om de leden van de gemeente te informeren over de procedure tot nu toe en de verdere gang van zaken. Daarom zijn we van plan op dinsdag 19 mei om 19:30 uur een gemeenteavond organiseren. Dan zullen ook de namen van beide predikanten genoemd worden.

Wegens het coronavirus gaan we deze gemeenteavond beleggen via internet (https://www.zoom.us/join). Alle leden krijgen volgende week een apart bericht met de gegevens om mee te doen. De gemeenteavond is alleen toegankelijk voor gemeenteleden, dus u krijgt ook een wachtwoord.

De leden die geen mogelijkheid hebben om via de pc, tablet of telefoon mee te doen, kunnen dit melden bij de secretaris Herbert van Daalen (secretariaat@defonteinapeldoorn.nl). We zullen dan zoeken naar een passende oplossing.

We vragen gebed voor het beroepingswerk.