Algemeen

Terugblik gemeenteavond

We zien terug op een gezegende gemeenteavond afgelopen dinsdag 19 mei. Wat was de betrokkenheid vanuit de gemeente groot. De gemeenteleden hebben na de gemeenteavond een e-mail ontvangen met de uitslag en de powerpoint. Na de stemming dinsdag zijn de predikanten verkozen door de gemeente. Na de bekendmaking van de verkiezing is er eerst een termijn van vijf dagen voor gemeenteleden om bezwaar te maken tegen de procedure. Die termijn is nu ongeveer voorbij. De Algemene Kerkenraad zal dan, zodra de toestemming van de classis en de solvabiliteitsverklaring ontvangen is, officieel het beroep uitbrengen op de beide predikanten. Het wordt dan ook in de andere kerken van de Protestantse Gemeente Apeldoorn afgekondigd. De predikanten hebben vanaf het uitbrengen van het beroep drie weken om te besluiten of zij het beroep willen aanvaarden. In deze periode zal de gemeente gelegenheid krijgen kennis te maken met beide predikanten. Als zij het beroep aanvaarden, wordt in overleg met de kerkenraden van de oude gemeenten een datum voor de bevestiging vastgesteld, in de regel binnen drie maanden nadat het beroep is aangenomen. Voor vragen en/of opmerkingen: secretariaat@defonteinapeldoorn.nl.