Algemeen

Uit de kerkenraadscommissie

De kerkenraadscommissie heeft donderdag 28 mei vergaderd via Zoom. De volgende onderwerpen willen we graag met u delen.

Beroepingswerk

Het is zover. We mogen gaan beroepen. De classis heeft deze week toestemming gegeven. Aanstaande zondag worden beide namen van de predikanten officieel bekendgemaakt. Na de afkondiging gaat een periode van vijf dagen in dat er eventuele bezwaren ingediend kunnen worden over de procedure. Als er geen bezwaren ingediend worden, wordt de beroepingsbrief eind volgende week verstuurd naar de predikanten. De predikanten hebben dan bedenktijd van een periode van maximaal drie weken of ze het beroep aannemen of niet.

We willen de gemeente graag de gelegenheid geven kennis te maken met de predikanten. De bedoeling is dat in de week van 8-12 juni een online informatieavond wordt georganiseerd. In verband met het officiële beroep weten we nu nog de exacte datum niet, maar zodra die bekend is, zullen we het u z.s.m. laten weten. We geven u, naast deze informatieavond, ook de mogelijkheid persoonlijk te spreken. U hoort daar later meer over.

Hoe verder met het Kristal?

We hebben gesproken over hoe we de komende tijd de diensten zullen vormgeven. Langzaamaan komt er meer ruimte om wellicht samen te komen. De kerkenraadscommissie is het erover eens voorzichtig stappen te zetten. Voorlopig blijven we online diensten organiseren. Het is bijna ondoenlijk om voor maximaal 30 mensen diensten te gaan beleggen in het Kristal. We vinden het ook van belang dat we als christenen een voorbeeldfunctie hebben. We gaan dus niet koste wat het kost ons in allerlei bochten wringen om toch weer samen te komen. We blijven uiteraard de adviezen van de overheid op de voet volgen. Wel zal er een werkgroep samengesteld worden die gaat nadenken over de mogelijkheden van samenkomen op termijn. Er is ook al een idee geopperd om een soort hagepraak in de buitenlucht te gaan organiseren. Daarover later meer.

De preek van ds. Ben van Werven, afgelopen zondag, over de maaltijd bij een vooraanstaand Farizeeër, heeft ons niet losgelaten. Ben confronteerde ons met de vraag wiens feestzaal we nu eigenlijk graag vol willen hebben: die van onszelf (met nauwkeurig geselecteerde mensen) of de feestzaal van God (waar Jezus de gelijkenis over vertelt). Wat betekent de vraag voor ons als gemeente? Wat betekent dit voor onze diensten op zondag? Komen we vooral samen voor onszelf? Hebben we voldoende oog voor de ander? Hoe maken we dat concreet met de invulling van de diensten? Wat is de plaats van het gemeenschappelijk gebed? Zijn we een getuigende gemeente? Hoe krijgt dat vorm tijdens de dienst? Dit zijn vragen waar we de komende tijd, ook als kerkenraadscommissie, over na willen gaan denken. Denk u ook mee? En bidt u mee?

Leiding jeugdwerk + opzetten kinderclub

We zijn op zoek naar leiding voor de diverse jeugdclubs: 16- en 16+. We willen ook een kinderclub op gaan zetten voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool. De vraag is urgent en we hopen dat jij de vrijmoedigheid hebt om onze jongeren te helpen in het geloof en het staan in deze maatschappij. Als je meer wilt weten of je wilt aanmelden? Stuur een mailtje naar secretariaat@defonteinapeldoorn.nl.