Deelgenoot/zending

Gebedsmail familie Oudshoorn

Beste mee-bidders voor Oudshoorn in Afrika, onderstaand vindt u de gebedsmail juni 2020 van Joram en Daniëlle en hun kinderen Miriam, Tirza, Joëlle en Elise. Het is goed om in verbondenheid te blijven bidden, hartelijk dank daarvoor.  In Romeinen 15:5 staat: “Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.”

Wilt u met ons DANKEN voor:

  • Dank voor Gods trouw ook in deze tijden van corona. Hij bouwt zijn Koninkrijk en heeft zijn Geest uitgestort zodat wij ook in Namibië Zijn getuigen kunnen zijn.
  • Dank dat corona zich tot nu toe maar beperkt heeft verspreid in Namibië en dat ook wij gezond zijn.

 Wilt u met ons BIDDEN voor:

  • De Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS). Op dit moment schrijven de studenten hun examens vanuit huis. Het is nog onduidelijk of in het tweede semester studenten wel weer colleges mogen volgen op NETS. We wachten nog op informatie van de regering hierover. Ook is het nog spannend wat de financiële gevolgen van de corona-lockdown zijn voor NETS en hoeveel studenten achterop zijn geraakt. Bid voor Joram als hij met het Leiderschapsteam besluiten moet nemen over de rest van het jaar.
  • Bid voor wijsheid voor de overheid in Namibië. Er zijn wat meer coronagevallen gekomen, maar dat zijn allemaal mensen die het in het buitenland hebben opgelopen. De economie is grotendeels weer geopend binnen Namibië, maar heel veel mensen hebben het nu financieel erg zwaar.
  • De basis- en middelbare scholen gaan in fasen open de komende twee maanden. Er is veel verschil in de kwaliteit van het onderwijs. Op sommige scholen is het een uitdaging, omdat er hele grote klassen zijn en de hygiënische omstandigheden slecht zijn. Bid dat deze situatie juist positief werkt voor het onderwijs op de lange termijn.
  • Bid voor ons gezin. Miriam, Tirza en Joëlle zijn nu voor de 12de week thuis. Het is superdruk. Tirza en Joëlle mogen waarschijnlijk 22 juni deels naar school. Miriam mag pas 20 juli naar school. Dat is dan maar 2 weken voor de vakantie van augustus.

Hartelijke groet,

Joram en Daniëlle