Algemeen

Hartelijk dank

Beste mede-Fonteiners, langs deze weg bedank ik gemeenteleden die kaarten gestuurd hebben heel
hartelijk! Het was echt een verrassing om bemoedigingen op de mat te vinden!

Liefdevolle groet, Ineke (van ‘t Slot)