Financiën

Gevraagd: leden kascommissie

De Fontein heeft een eigen bankrekening “de zogenoemde wijkkas-rekening”.
De administratie daarvan wordt op dit moment gedaan door Jenine Bouwheer.
Tot eind vorig jaar waren alle opbrengsten en uitgaven ook integraal zichtbaar voor de boekhoudster op het kerkelijk bureau. Met ingang van dit jaar is het systeem gewijzigd en worden, elk kwartaal, alleen nog de totalen per kostenpost doorgegeven.
Mede daardoor is het van belang een kascommissie in te stellen. Wat houdt dit in? De kascommissie bekijkt 1 of 2 keer per jaar of de opbrengsten en uitgaven van de wijkkasrekening op een juiste manier worden verwerkt, en of er bijvoorbeeld geen ongeoorloofde betalingen plaatsvinden. We zijn op zoek naar 2 mensen.
Is dit iets voor u/jou, dan graag een mailtje naar penningmeester@defonteinapeldoorn.nl.