Algemeen

Uit de kerkenraadscommissie

De kerkenraadscommissie heeft op donderdagavond 9 juli weer online vergaderd. De volgende zaken zijn besproken:

  1. Wanneer gaan we weer in het Kristal diensten houden? Er is besloten tot in ieder geval 30 augustus de diensten online te blijven verzorgen. Er is contact geweest met het Kristal of we weer bij elkaar mogen komen in de grote zaal. Dat is mogelijk, zij het met een beperkt aantal personen. In eerste instantie denken we aan maximaal 75 mensen per dienst, waarbij we de beide wanden openschuiven. Dit betekent dat we de online diensten ook blijven verzorgen. Het ziet er naar uit dat de intrede- en bevestigingsdienst op zondag 6 september zal plaatshebben. De zondag erna, 13 september, zullen we elkaar hoogstwaarschijnlijk voor het eerst weer ontmoeten in het Kristal. Uiteraard houden we u op de hoogte.
  2. De Fontein organiseert op 29 augustus weer een Fontein Kinderfeest voor kinderen uit de wijk Zuidbroek. We zijn blij dat een groep enthousiaste 25+’ers met de voorbereidingen bezig is. Zij zullen ons regelmatig informeren.
  3. We hopen als Geloofsgemeenschap ook aanwezig te zijn bij het zomerfeest dat op vrijdag 11 september wordt georganiseerd in park Zuidbroek. Belangstelling om mee te doen? Stuur even een berichtje naar secretariaat@defonteinapeldoorn.nl.
  4. De kerkenraadscommissie heeft op 18 september een zogenaamde heidag. Daar zullen we, samen met de beide nieuwe predikanten, nadenken over de toekomst van De Fontein.