Diaconie

Diaconale Collecte zondag 19 juli

De diaconale collecte is vandaag bestemd voor mensen, die wel graag een abonnement op het blad Zicht055 willen hebben, maar dat niet kunnen betalen. Met uw bijdrage kan de Diaconie ervoor zorgen dat ook deze mensen op de hoogte kunnen blijven van het kerkelijk leven van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en haar rol in de samenleving. Maak uw bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein.