Algemeen Diaconie

Diaconale Collecte zondag 26 juli 2020

Samen collecteren omdat we geloven in delen. Samen zijn we kerk in actie. Met deze woorden roept de Protestantse Kerk in Nederland ons op te geven voor de projecten van Kerk in Actie. De Diaconie van de Protestantse Gemeente in Apeldoorn steunt via Kerk in Actie projecten verspreid over de hele wereld. Zo worden honderden lokale hulporganisaties en kerken geholpen in hun streven om mensen hoop en perspectief op een beter leven te bieden. Maak uw bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein.