Algemeen Financiën

Diaconale Collecte zondag 2 augustus 2020

Armoedebestrijding is allereerst een taak van de gemeentelijke overheid. Daar waar overheids- en andere organisaties op korte termijn geen hulp kunnen bieden, kan het CNAP, het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn, dat wel. Samen met afgevaardigden uit andere kerken biedt het CNAP individuele financiële hulp aan niet-leden van de kerken waarvoor geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Maak uw bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein.