Algemeen

Diaconale Collecte zondag 9 augustus 2020

Wie door leeftijd meer aan huis gebonden is geniet extra van gezelligheid en ontmoeting. Daarom organiseren de wijkdiaconieën regelmatig koffieochtenden en ouderenreisjes. Er zijn dan voldoende vrijwilligers om de deelnemers tijdens zo’n dagje uit te helpen. Helaas kan dit nu niet. Deze collecte is bedoeld voor de tijd dat de kerken deze activiteiten wel weer kunnen organiseren. Maak uw bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein.