Diaconie

Diaconale collecte zondag 23 augustus 2020

Voor de bezoekers van het Inloophuis aan de Deventerstraat is deze coronatijd extra lastig. Zij missen de aandacht en gezelligheid van de vele vrijwilligers, die zorgen voor een kopje koffie of een maaltijd, maar ook de praktische hulp. Geld voor werving van nieuwe vrijwilligers, maar ook voor ondersteuning van de beroepskracht is nodig, ook nu. Met deze collecte dragen de kerken van Apeldoorn bij aan een beter leven van de kwetsbare bezoekers van het Inloophuis. Maak uw bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein.