Algemeen

Vanuit de kerkenraadscommissie

De kerkenraadscommissie heeft woensdag 19 augustus vergaderd. De volgende onderwerpen zijn besproken:

  1. Het fysiek bijwonen van de onlinediensten wordt enorm gewaardeerd. We merken aan de reacties van deelnemers dat er echt behoefte is om weer contact te hebben en elkaar te kunnen spreken. Tijdens de diensten op de zondagen in augustus is iedereen hartelijk welkom. De kerkenraadscommissie verzoekt iedereen die aanwezig is de 1,5 meter afstand te bewaren. Een dringend verzoek om die afstand ook te bewaren bij de koffietafel(s).
  2. De voorbereidingen voor de verbintenisdienst op zondag 6 september 2020 om 14.30 uur in de Grote Kerk in Apeldoorn zijn in volle gang. We hebben ds. Bert Schussler, predikant van de Grote Kerk, bereid gevonden de bevestiging van beide predikanten op zich te nemen. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor. Het is van belang dat u zich inschrijft voor de dienst. Dit is van belang in verband met Covid-19 en het beperkt aantal zitplaatsen. Mensen die graag de dienst bijwonen, maar geen vervoer hebben, kunnen contact opnemen met de secretaris (secretariaat@defonteinapeldoorn.nl of 06-53923120)
  3. Vanaf 13 september hopen we weer samen te komen in het Kristal. Helaas is het aantal beschikbare zitplaatsen wegens de maatregelen rondom Covid-19 beperkt. Tijdens de eerste dienst gaan we uit van maximaal 70 zitplaatsen. Daarna kijken we of we kunnen opschalen door bijvoorbeeld de wanden van de zaal te openen. Je kunt vanaf 1 september inschrijven voor de diensten. De ziet ernaar uit dat je eens in de twee/drie weken fysiek aanwezig kunt zijn. De diensten zullen, net als nu, ook online te volgen zijn. Er is een commissie die de logistieke zaken rondom de diensten voorbereidt. Daarover later meer.
  4. Op 19 september komt de kerkenraadscommissie bij elkaar tijdens een zogenaamde heidag. Daar zullen we de toekomst van De Fontein doorspreken, samen met de twee nieuwe predikanten.
  5. Zondagavond 20 september is er een jeugddienst. Spreker is Remco de Zwart.
  6. De volgende avondmaalsdienst staat gepland op zondag 27 september.
  7. Er wordt hard gewerkt aan het vormen van een kinderclub voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar.
  8. De commissie die de wijkkas dit jaar gaat controleren bestaat uit de gemeenteleden Herma Wiersma en Jos Engelbert.