Algemeen Diaconie

Diaconale collecte zondag 30 augustus 2020

Pioniersplek De Sleutel werkt in de wijken Kerschoten en Zuid aan verbindingen tussen kinderen, ouders en vrijwilligers uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden. Het initiatief van welzijnswerk Stimenz, Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn heeft geleid tot een bloeiende gemeenschap in beide wijken. Ondersteunt u met deze collecte de activiteiten voor deze kinderen en volwassenen, voor de kerk naar buiten? Maak uw bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein.