Algemeen

Kerkdienst 30 augustus 2020

Ds. Herbert Wevers uit Gorssel wil vanmorgen met ons nadenken over de gelijkenis van het goede zaad en het onkruid (Matteüs 13). Daarin gaat het over zaad dat verstikt dreigt te worden door onkruid. Even later in het Nieuwe Testament (Romeinen 8) schrijft Paulus over het lijden van deze tijd. Het wordt spannend en we vragen ons af hoe het gaat met het koninkrijk van God. Is er nog toekomst? Paulus geeft hierop een prachtig antwoord.