Algemeen Diaconie

Diaconale collecte zondag 6 september 2020

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden zijn christenen in de minderheid. Daarom heeft de kerk dringend behoefte aan goed opgeleide voorgangers, kerkelijke werkers en jeugdleiders met bijbelkennis. Met steun van Kerk in Actie zorgt de  kerk in Ghana hiervoor. Volwassenen en jongeren leren lezen op basis van bijbelteksten. Ook investeert de kerk in werkgelegenheid voor jongeren. Daarmee  is de kerk ook van  betekenis voor de omgeving. Maak uw bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein.