Algemeen Deelgenoot/zending

Gebedsmail Joram en Daniëlle Oudshoorn – september 2020

Wilt u met ons DANKEN voor:

  • Dank voor Gods trouw ook in deze tijden van corona. Hij bouwt zijn Koninkrijk en heeft zijn Geest uitgestort zodat wij ook in Namibië Zijn getuigen kunnen zijn.
  • Dank dat NETS ook in corona-tijd toch door kan gaan met het toerusten van studenten.

Wilt u met ons BIDDEN voor:

  • De Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS). NETS ging in juli weer open, moest in augustus weer twee weken sluiten, maar is nu weer open. Bid voor studenten en docenten in deze onzekere tijd. We zijn dankbaar dat we (al is het dan met mondkapjes op en op afstand) weer les kunnen geven. Joram geeft het vak African Church History and African Theology over het evangelie in de context van Afrika. Bid om goede inzicht-gevende gesprekken met studenten! Bid ook voor zijn rol als Academic Dean, waarin hij veel moet schakelen met steeds veranderende corona-richtlijnen.
  • Bid voor de overheid in Namibië. De corona-gevallen nemen snel toe. Veel mensen zijn hun baan kwijt en hebben honger. Bid voor wijsheid.
  • Bid voor de kinderen en jeugd. Voor veel kinderen in dit een hele moeilijke tijd. Kinderen zijn afhankelijk van scholen voor voedsel en voor veel kinderen is school een veilige plek. Thuissituaties zijn soms enorm heftig. Veel kinderen zijn al 5.5 maanden niet naar school geweest. De overheid heeft nu gepland dat de scholen 7 september (deels) open mogen. Bid dat dit ook doorgaat. En bid ook voor een veilige plek om op te groeien voor kinderen en dat deze kinderen en hun ouders God leren kennen.
  • Bid voor jonge zwangere meisjes. Tienerzwangerschappen komen veel voor. Bid voor wijsheid hoe deze meisjes het best bereikt kunnen worden.
  • Bid voor ons gezin. Het is voor ons gezin een pittige tijd met de omvangrijke thuisscholing. Bidden jullie mee dat de kinderen nu echt naar school kunnen en het niet weer op een teleurstelling uitloopt.

Hartelijke groet,

Joram en Danielle Oudshoorn

www.gzb.nl/oudshoorninafrika