Algemeen

Videoservice Bronproeverijen

Met een variant op de wellicht bekende Kerkproeverijen belegt stichting Leven uit de Bron (www.levenuitdebron.nu) vanuit de inhoud en opzet van Vruchten van de Bron Bronproeverijen, die zijn bedoeld om de smaak van de Bijbelse vruchten te proeven. Dit doel sluit aan bij uitspraken in de Psalmen, zoals: ‘Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt’ (34:9). Deze verwijzingen maken duidelijk hoeveel goeds een Bronproeverij kan opleveren. Alleen God, zoals Hij zich eerst aan Israël, daarna via Jezus en vervolgens door de Heilige Geest heeft bekend gemaakt, kan de menselijke dorst naar leven, welzijn en geluk lessen en er zelfs veel vreugde aan laten beleven. Daarom krijgt een Kerkproeverij pas smaak en wordt pas voedzaam via een Bronproeverij.

In een Bronproeverij gaat dus het niet om over de vruchten van het Evangelie te theoretiseren of te discussiëren, maar om inhoud, kwaliteit  en smaak te ontdekken, zodat we er zelf van kunnen leven en anderen láten leven.

Om zoveel mogelijk mensen met deze Bronproeverijen in aanraking te brengen is er een videoservice ontwikkeld, inclusief de mogelijkheid om met deelnemers interactief bezig te zijn. Voor begeleiding en professionele facilitering wordt er samengewerkt met de Theologische Universiteit in Kampen.

Het is de bedoeling, dat er ongeveer half september een introductie-video beschikbaar komt. In aansluiting volgen er vanaf begin november vijf video’s over geloven, hopen en liefhebben, zoals beschreven in deel 1.19 van Vruchten van de Bron. Meer informatie is beschikbaar via www.weetwatjegelooft.nl/bronproeverijen. Verder wordt over de ervaringen met deze Bronproeverij gerapporteerd in de digitale Nieuwsbrief voor geloofs- en gemeenteopbouw. Belangstellenden kunnen zich hiervoor gratis aanmelden via mariusnoorloos@kpnplanet.nl.