Diaconie

Diaconale collecte zondag 13 september 2020

Schuldhulpmaatjes ondersteunen mensen die in financiële problemen zijn gekomen. Voor de organisatie van dit werk, voor bijscholing en voor training van nieuwe schuldhulpmaatjes is geld nodig. De diaconale collecte is bedoeld voor toerusting en kennisuitwisseling van de maatjes en coördinatoren, zodat zij dit mooie, maar moeilijke werk kunnen volhouden. Met uw bijdrage kan de Diaconie de St. Schuldhulpmaatje Apeldoorn blijven steunen. Maak uw bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein.