Diaconie

Diaconale collecte zondag 4 oktober 2020

Mensen die in financiële nood verkeren en die niet in aanmerking komen voor andere voorzieningen, kunnen een beroep doen op Het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn.  Dit interkerkelijk fonds werd in 2017 in het leven geroepen samen met een aantal afgevaardigden uit andere kerken en is ook bedoeld voor niet-leden van de kerken. Met deze collecte steunt u mensen met financiële nood, dus van zowel binnen als buiten de kerken. Maak uw bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein.