Diaconie

Diaconale collecte 18 oktober

Evariste is een van de vele boeren in Rwanda die met zijn gezin amper van de opbrengst van zijn akker kan leven, laat staan een verzekering betalen. De collecte van vandaag is bestemd voor een kleinschalig ontwikkelingsproject van Rwandese zusters. Zij trainen de boeren zodat ze met andere technieken meer inkomsten krijgen, verzekeringen kunnen afsluiten en kinderen naar school laten gaan. Maak uw bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein.