Deelgenoot/zending

Gebedsmail Joram en Daniëlle Oudshoorn – oktober 2020

De Fontein ondersteunt het zendingswerk van Joram en Daniëlle Oudshoorn in Namibië. Maandelijks deelt het echtpaar gebeds- en dankpunten.

Wilt u met ons DANKEN voor:

  • Dank voor Gods trouw ook in deze tijden van corona. Hij bouwt zijn Koninkrijk en heeft zijn Geest uitgestort zodat wij ook in Namibië Zijn getuigen kunnen zijn.
  • Dank voor de mooie Ministry Day eind september op NETS. Studenten en docenten staken hun handen uit de mouwen op het terrein van NETS en twee andere christelijke organisaties.
  • Dank dat het dagelijkse aantal nieuwe corona patiënten afneemt in Namibië en een aantal maatregelen versoepeld zijn.
  • Dank dat Miriam, Tirza en Joëlle weer twee ochtenden per week naar school kunnen. Ondanks alle bizarre regels genieten ze ervan.

Wilt u met ons BIDDEN voor:

  • De Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS). We zijn blij dat we ook in corona-tijden studenten mogen toerusten (al is het dan met mondkapje op). Bid voor Joram, zijn verantwoordelijkheden in het Leadership Team en zijn les over Afrikaanse theologie, die leidt tot diepgaande gesprekken in de klas.
  • Bid voor de overheid in Namibië. Bid dat er keuzes worden gemaakt in het belang van alle mensen.
  • Bid voor Namibië. Bid dat meer mensen God zullen leren kennen en gaan volgen. Doordat er lang geen kerk is geweest, zijn sommigen afgedwaald. Bid dat zij Gods aangezicht weer zoeken.
  • Bid voor de kinderen en jeugd. Sinds vorige week mogen alle kinderen weer naar school. Maar dat is vaak maar twee keer per week. School is voor veel kinderen een veilige plek waar ze ook voedsel ontvangen.
  • Bid voor jonge zwangere meisjes. Tienerzwangerschappen komen veel voor. Bid voor wijsheid hoe deze meisjes het best bereikt kunnen worden.
  • Bid om rust voor ons gezin. Voor de kinderen is het erg fijn dat ze af en toe naar school mogen. Voor Daniëlle is het vooral erg hectisch om het thuisonderwijs met twee dagen school te combineren, en ook voor Joram zijn het drukke tijden op NETS.