Diaconie Overig

Leger des Heils vraagt sponsoren pakketten

Het Leger des Heils wil honderd kerstpakketten uitdelen, maar heeft daar onvoldoende geld voor. In het afgelopen jaar heeft het Leger des Heils aan het Hofveld 21-23 iedere week voedselpakketten uitgedeeld. Deze maand is dat aantal opgelopen tot vijftig.

Omdat er onvoldoende geld is voor honderd kerstpakketten is er de actie Sponsor een Kerstpakket. Het is mogelijk om voor 22 euro een kerstpakket te sponsoren, of voor 11 euro een ‘half’ pakket. Een gift kan overgemaakt worden naar NL51RABO0393115887 t.n.v. Leger des Heils korps Apeldoorn o.v.v. ‘Kerstpakket’ of ‘Half Kerstpakket’.