Algemeen

Verslag kerkenraadscommissievergadering 14 oktober 2020

De kerkenraadscommissie heeft weer online vergaderd op woensdag 14 oktober. De volgende punten willen we graag met u delen:

  • We hebben veel tijd besteed aan waar we als gemeente nu staan in deze coronatijd. De afgelopen weken hebben we veel gemeenteleden ontmoet, maar we merken ook dat er leden zijn waar we weinig contact mee hebben. De verscherpte maatregelen van de overheid werken er niet aan mee om weer meer contact te krijgen met gemeenteleden. We zijn op zoek naar mogelijkheden om toch elkaar in het oog te houden. Daarover later meer.
  • Tijdens het gesprek werd het initiatief genoemd van Mijnkerk.nl, waar ook Sjoerd bij betrokken is. Hij is een nieuwe podcastserie gestart, met als titel: ‘Blijf kalm met een Psalm’. Iedere werkdag kun je luisteren naar een nieuwe podcast (ongeveer 5 minuten) over een psalm. Alle 150 psalmen komen aan bod. Kijk eens op: www.defonteinapeldoorn.nl/podcast. Op deze pagina kun je ook de kerkdiensten van de afgelopen weken terugluisteren.
  • Op 27 oktober is er een gemeenteavond. Sjoerd en Sander zijn druk bezig met de voorbereidingen. Het onderwerp zal met name zijn hoe verder als gemeente in coronatijd. We zullen weer via Zoom bij elkaar komen. Als je mee wilt doen, dan graag aanmelden via: https://defonteinapeldoorn.nl/evenementen/gemeenteavond-27-oktober-1930-uur/
  • Er wordt nagedacht over mogelijkheden om in Zuidbroek een herdenkingsmoment te organiseren in de week van de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het doel is om wijkbewoners die hun dierbaren hebben verloren de gelegenheid te bieden bij elkaar komen. Deze activiteit heeft een missionaire spits.
  • We hebben de avondmaalsviering in coronatijd geëvalueerd. We zien terug op een gezegende avondmaalsdienst op 27 september, met zo’n 80 bezoekers. Voor de komende keer gaan we nadenken hoe we de online bezoekers beter bij het avondmaal kunnen betrekken.
  • ICF Apeldoorn wil graag met verschillende kerken in Apeldoorn in gesprek. We hopen ook een afvaardiging van ICF Apeldoorn binnenkort te ontmoeten.
  • Het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn zoekt mensen die zitting willen nemen in besturen. Als je belangstelling hebt, meld je dan bij de voorzitter van De Fontein, Wim Burggraaf (voorzitter@defonteinapeldoorn.nl).
  • Er zijn ideeën om missionaire activiteiten te organiseren rond Kerst. Vorig jaar hadden we een route georganiseerd door het Kristal waarbij mensen meegenomen werden in het kerstverhaal. Zo was er een levende kerststal, de wijzen uit het oosten, de herders, enzovoort. Dat is dit jaar wegens corona niet mogelijk. Ook zal er geen musical worden georganiseerd met de basisscholen. Jammer, maar we zoeken naar alternatieven. Plannen zijn er, maar deze moeten nog verder uitgewerkt worden. We houden je op de hoogte!