Algemeen

Bericht van de algemene kerkenraad

Ds. Gertrudeke van der Maas neemt 25 oktober 2020 afscheid als wijkpredikant van wijkgemeente De Maten. Zij blijft als diaconaal ondernemer verbonden aan de Protestantse gemeente Apeldoorn. Op verzoek van het college van diakenen heeft de algemene kerkenraad ds. Van der Maas voor deze functie verkozen tot predikant met bepaalde (diaconale) opdracht. Hiermee wordt een nieuwe weg ingeslagen om het diaconale gezicht van de Protestantse gemeente Apeldoorn meer zichtbaar en aanwezig te laten zijn in de Apeldoornse samenleving.