Diaconie

Diaconale collecte 25 oktober

Elk jaar worden via de wijkdiaconieën kerstpakketten en giften verspreid onder mensen die rond de feestdagen iets extra’s kunnen gebruiken. Ook dit jaar zullen diakenen weer op pad gaan om mensen te bezoeken. Graag bevelen we deze collecte bij u aan om zo de diakenen in staat te stellen juist voor mensen in de directe buurt een verschil te kunnen maken. Maak uw bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein.