Diaconie

Diaconale collecte 1 november

Een plek voor bezinning, voor contact, voor praktische hulp. Dat is wat het Citypastoraat de bezoekers van het Inloophuis aan de Deventerstraat wil bieden. De vrijwilligers luisteren naar hun verhalen, zorgen voor gezelligheid, een kopje koffie en een maaltijd. Zo dragen zij bij aan een beter leven van kwetsbare medemensen. De kerken van Apeldoorn ondersteunen het Citypastoraat financieel. En u kunt daar met deze collecte ook bij helpen. Maak uw bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein.