Algemeen Leren en ontmoeten

Terugblik gemeenteavond

Ruim 80 mensen hebben afgelopen dinsdagavond de gemeenteavond online meegemaakt. Sander heeft uitleg gegeven aan de 6 Fonteinwaarden in coronatijd.

  1. ZOEKEN – Zes maanden is de nieuwe horizon. De toekomst is de komende maanden onzeker. Maar dat betekent niet dat er niets te ontdekken valt. God blijft een fontein van al het goede. Juist nu worden nieuwe kansen en wegen zichtbaar. Met open vizier en een boel creativiteit gaan we op zoek naar de leiding van de heilige Geest.
  2. VERBINDEN – Zes mensen om mee op te trekken. De Fontein wordt een kerk van kringen. Iedere kring bestaat uit 6 personen die met elkaar in gesprek gaan. De zondagse vieringen waarin Sander en Sjoerd voorgaan worden gevolgd door een online kringmoment van ong. 10.45 tot 11.30 uur.
  3. VERDIEPEN – Minstens zes preken op ‘t randje. Sjoerd en Sander verzorgen preken uit het Bijbelboek Handelingen. In Handelingen worden leerlingen van Jezus door de Heilige Geest over de rand geduwd: een nieuwe fase in. Tijdens de online kringen wordt hierover doorgesproken. Welke beloften vind jij in deze Bijbelverhalen om Jezus te volgen en dieper in gesprek te gaan met God?
  4. ZICHTBAAR ZIJN – Zes manieren om ons licht te verspreiden. Hoe zien we in coronatijd om naar mensen in onze omgeving? Zet een stap naar buiten en kijk met je kring welke mensen of vrijwilligersorganisaties je tijd, energie en creativiteit nodig hebben. Of bedenk op wie van je buren je een oogje in het zeil wilt houden. Help elkaar om het ook echt te doen.
  5. GEVEN – Zes procent van ons inkomen bijdragen. Kunnen we in deze spannende tijden groeien in vrijgevigheid? Als je daarvoor de mogelijkheid hebt, ondersteun dan met elkaar de gemeenschap waar je bij hoort Denk aan winkels, restaurants, je geloofsgemeenschap, culturele instellingen en vrijwilligersorganisaties.
  6. BIDDEN – Zes mensen om aan te denken of voor te bidden. Kies tenminste zes mensen uit aan wie je regelmatig denkt, voor wie je intenties uitspreekt of voor wie je bidt. Schrijf hun namen op, bedenk een discipline om ze niet te vergeten. Er bestaat een stille kracht op de achtergrond.

Daarna ging Sjoerd in op de diensten en de online kringen. In de vieringen op zondag gaat het om God ontmoeten door lofprijzing, horen naar Gods Woord, gebed en de gemeente ontmoeten. In coronatijd is dat gemankeerd. Verbondenheid is kwetsbaar: je bent elkaar snel uit het oog verloren. Kerk kan verworden tot privé-inspiratie. Om dit te voorkomen, zal de gemeente worden ingedeeld in kringen van 6 mensen/echtparen om zo betrokken te blijven. Een van de mensen/gezinnen is gastheer/gastvrouw. De kringen komen na de dienst online samen. De predikanten zorgen voor gespreksvragen.

Na de presentaties van de predikanten gingen de gemeenteleden in kleine groepen uiteen om het voorstel te bespreken. De groepjes hebben hun op- en aanmerkingen doorgegeven aan de predikanten, die het een en ander verder gaan uitwerken.

Voorzitter Wim Burggraaf gaf daarna een toelichting op de financiën. Voor gedetailleerde gegevens verwijzen we je graag naar de presentatie: Gemeenteavond 27 oktober 2020 – De Fontein. Over de actie Kerkbalans 2021 heeft Wim gemeld dat op 9 november 2020 gemeenteleden een e-mail ontvangen met het verzoek om online de toezegging te doen. Het blijft overigens ook mogelijk om een bedrag te storten op de bankrekening van De Fontein. Er is voor Kerkbalans 2021 76.000 euro begroot. Om deze begroting te halen, is de richtlijn 40 euro per volwassene per maand. Uiteraard ben je niet verplicht dit te geven, maar samen kunnen we er wel voor zorgen dat ook in 2021 het werk van De Fontein door kan gaan. Er wordt ook nog een filmpje gemaakt met uitleg over Kerkbalans.

De gemeenteavond is opgenomen. Als je belangstelling hebt om de online gemeenteavond (nog een keer) te bekijken kun je de link opvragen via secretariaat@defonteinapeldoorn.nl.