Diaconie

Diaconale collecte 15 november

Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden in de wijken Kerschoten en Zuid voelen zich welkom bij De Sleutel. Deze pioniersplek is ontstaan op initiatief van welzijnswerk Stimenz, de Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn. Daarna is ook in Zuid een groep gestart. Inmiddels is er een bloeiende gemeenschap ontstaan van mensen die dit samen dragen en is het aantal activiteiten gegroeid. Ondersteunt u met deze collecte dit werk van de kerk naar buiten? Maak uw bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein.