Diaconie

Tweede collecte 15 november: Bangladesh

Naast de collecten in de zendingsweken is dit een extra collecte voor projecten van Kerk in Actie die met respect voor mens en milieu levens voorgoed veranderen. Bijna jaarlijks treden in Bangladesh tijdens de moesson de rivieren buiten hun oevers. Een ramp maar ook een zegen, omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Hevige regenval, een orkaan of aardbeving zijn niet te voorkomen, maar door goed voorbereid te zijn kun je voorkomende gevolgen beperken. Via uw bijdrage in de collecte kan Kerk in Actie dit mooie project ondersteunen.  Je kunt je bijdrage geven aan het einde van de dienst, bij de uitgang. Als je niet in de gelegenheid bent aanwezig bent, dan kun je ook geven via https://defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij ‘Project’ aan dat u bij wilt dragen voor ‘Bangladesh’. De betaling wordt afgehandeld via Mollie.nl. Mensen die graag het bedrag via hun eigen bankomgeving willen overmaken, kunnen gebruiken maken van de bankrekening NL58INGB0007810289 t.n.v. PGA betreffende De Fontein. Vermeld er wel bij: ‘Bangladesh’.