Diaconie

Diaconale collecte 22 november

Ieder jaar gaan wijkdiakenen op pad om kerstpakketten en giften te brengen bij mensen die moeilijk rond kunnen komen en zeker rond de feestdagen iets extra’s heel goed kunnengebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen uit uw gemeente dat weer doen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan, want met uw steun zijn diakenen in staat meer mensen uit de wijk te verrassen met een pakket of gift. Maak uw bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein.