Diaconie

Diaconale collecte 29 november

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, o.a. in Vynnyky. Helaas zijn de voorzieningen slecht. Het eten was ongezond, de medische zorg slecht, het personeel onverschillig. De School of our Dream Vynnyky is opgericht om personeel te trainen in een goede, liefdevolle relatie met kinderen, ouders en voogden. Ook het gebouw wordt opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen. Maak uw bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein.