Diaconie

Diaconale Collecte 6 december

Kerk in Actie zet zich wereldwijd in voor kinderen die in een onveilige situatie leven. Ook  Nederlandse kinderen worden hierbij betrokken. Dat gebeurt met Kids in Actie waarin Rainbow, de duif, een centrale rol speelt. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat. Collecteer mee om kinderen al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor (wereld)diaconaat. Maak je bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of gebruik de chrch-app.