Leren en ontmoeten

Ontmoeting aansluitend aan kerkdienst

Vanaf zondagmorgen 6 december willen we als Fontein een begin maken met de eerste online ontmoetingen aansluitend aan de kerkdienst. In de bijlage staan de nu ingedeelde groepen. Na viermaal in deze samenstelling elkaar ontmoet te hebben, rouleren we de groepen zodat we ook anderen onder ogen kunnen komen en kunnen spreken.

Ontmoeting

We merken dat we elkaar in De Fontein een stuk minder zien en kennen dan vóór coronatijden. Het doel van de online kringen is dan ook simpelweg ‘ontmoeting’. Elkaar (opnieuw) leren kennen en weten hoe we de afgelopen periode beleefd hebben. Op deze wijze blijven we naar elkaar omzien.

Verdieping

‘Verdieping’ is een tweede motivatie om te starten met online kringen. Er zijn genoeg Fonteiners van wie iets ‘extra’s’ wordt gevraagd in deze maand. Bijvoorbeeld extra inzet op het werk, thuiswerken, een stukje eenzaamheid accepteren of goed omgaan met de onzekerheid en spanning. We hopen dat de online kringen extra geloof, hoop en liefde geven aan de mensen die betrokken zijn bij de Fontein. Zodat iedereen het vol kan houden. Op den duur hopen we dat de kringen ook iets van geloof en hoop uitdelen aan de mensen om ons heen.

Hoe je mee kunt doen

Iedere kring heeft een gastheer of gastvrouw. Dat is geen kringleider, maar iemand die de ontmoetingen in de kringen faciliteert en de tijd in de gaten houdt. In de dagen voorafgaand aan de kring sturen zij jullie via je email een Zoom- of Teams link. Wanneer je op de zondagmorgen desgevraagd op deze link klinkt: zul je worden doorverbonden naar je kring. Zorg dat je microfoon en je camera van je laptop of tablet aanstaan om deel te nemen. De zondagse viering zal tussen 10:45 en 11:00 klaar zijn en in de dienst zal worden aangegeven wanneer je op de link kan klikken én krijg je tevens van Sander of Sjoerd drie gespreksvragen mee naar aanleiding van de preek. Ook krijg je voorafgaand aan de eerste ontmoeting nog een flyer toegestuurd via de mail met daarin enkele tips voor een goede online-ontmoeting.

Mensen aanwezig in de kerkzaal (bezoekers en ondersteuning) kunnen elkaar ontmoeten na afloop bij een kop koffie. Kijkers van de viering die niet in een groep zijn ingedeeld maar wél graag eens willen deelnemen (misschien als gast of belangstellende) krijgen via de reactiebalk van ons YouTube-kanaal de mogelijkheid om op een link te klikken: dan zal men doorgeschakeld worden naar een kring.

Online ontmoeten: een logisch vervolg

Binnen een kerkgemeenschap is een ontmoeting essentieel. Niet alleen met God, maar ook onderling. Paulus spreekt niet voor niets over de gemeente als ‘broeders en zusters’. Dat straalt een bepaalde vertrouwdheid uit. Deze online-ontmoetingen proberen daarin te voorzin in deze coronaperiode. Het biedt dus een gesprek na een preek of kerkdienst, maar ook de ontmoeting die we eerder ervoeren na de dienst bij het koffiedrinken. In die zin zijn deze online kringen dan ook meer vervolg van de kerkdiensten dan een studiekring. Het is laagdrempeliger, korter qua tijdsduur ook. Maar we kunne zo wel van elkaars situatie op de hoogte blijven en omzien naar elkaar. Daar ligt de prioriteit.

De waarheid in pacht

Dat hebben we natuurlijk niet. Bij ons weten zijn we momenteel de enige kerk in Nederland die een deel van de zondagse viering verplaatsen naar online-ontmoetingen. Dat houdt in dat er dus ook iets mis kan gaan de eerste paar weken. Wij als predikanten en kerkenraadscommissie staan dan ook open voor jullie tips, vragen en opmerkingen. En bedek: zonder jullie lukt dit niet. We doen het samen.

We hopen op een gezegende en Geestvolle bijeenkomsten en graag tot de zesde!

Goede groet, mede namens de kerkenraadscommissie,

Sander Ris & Sjoerd Muller

Als er nog technische vragen zijn, kun je mailen naar secretariaat@defonteinapeldoorn.nl. Overige vragen kun je stellen aan sjoerdmuller@defonteinapeldoorn.nl of sanderris@defonteinapeldoorn.nl.