Diaconie

Diaconale collecte 13 december

Omzien naar elkaar is één van de pijlers van een levende, betrokken gemeente. Ook in deze coronatijd wordt gezocht naar mogelijkheden waarin warmte en licht in deze periode rond kerst gedeeld kunnen worden. Om dit ook voor mensen aan de rand van de kerk of buiten de kerk mogelijk te maken, vragen wij uw bijdrage voor de onkosten van deze activiteiten. Maak je bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of gebruik de chrch-app.