Deelgenoot/zending

Gebedsmail familie Oudshoorn – december

Joram en Danielle Oudshoorn zijn enkele jaren geleden uitgezonden naar Namibië. Joram werkt aan de Namibia Evangelical Theologial Seminary (NETS). De Fontein ondersteunt het werk van Joram. Maandelijks ontvangen we gebedspunten.

Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. (Psalm 107: 1)

Wilt u met ons DANKEN voor:

 • Voor Gods goedheid. Dank dat Hij ons dit jaar heeft gedragen.
 • Dat Jezus in onze gebroken wereld is gekomen en dat God zo Zijn goedheid en Zijn liefde voor ons laat zien.
 • Dat de kerken in Namibië, op een paar maanden na, open konden en we Hem zo konden aanbidden en danken, Zijn woord konden horen en bemoedigd konden worden in deze tijd.
 • Voor gezondheid en dat het schooljaar van de kinderen en het NETS jaar goed konden worden afgerond.

Wilt u met ons BIDDEN voor:

 • Dat we wat God zo gul aan ons heeft gegeven ook zo gul zullen uitdelen.
 • Voor de Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS). Veel studenten en docenten reizen in de decembermaand naar familie. Bid om bescherming voor hen en dat ze ook in deze vakantie met God zullen gaan.
 • Voor de overheid in Namibië. Na de verkiezingen hebben er wat verschuivingen plaats gevonden en lijkt er meer oog voor de armen te zijn. Bid dat er keuzes worden gemaakt in het belang van alle mensen.
 • Voor Namibië. We schrikken vaak van de aantallen zelfmoorden, verkrachtingen en moorden. Er is ook veel instabiliteit in gezinnen. Bid dat meer mensen God zullen leren kennen en gaan volgen.
 • Voor de kinderen en de jeugd. Dat God hen beschermt.
 • Voor jonge zwangere meisjes. Tienerzwangerschappen komen veel voor. Begin volgend jaar hopen we een groep te beginnen voor deze vrouwen. Bid voor wijsheid hierin.
 • Voor ons gezin. We hopen in december op zomervakantie te gaan. We zien er erg naar uit na dit ontzettend drukke jaar. Bid dat we echt tot rust kunnen komen en daarna weer fris aan de slag kunnen. Bid ook voor bescherming op de weg.

Hartelijke groet,

Joram en Danielle Oudshoorn

www.gzb.nl/oudshoorninafrika