Diaconie

Diaconale collecte 20 december

Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor Het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn. In dit fonds werken vertegenwoordigers uit verschillende Apeldoornse kerken samen. Het doel is om mensen financieel te ondersteunen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Dat geldt voor zowel mensen binnen als ook buiten de kerk. Met uw bijdrage kan dit interkerkelijk fonds mensen in geldnood beter helpen. Maak je bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of gebruik de chrch-app.