Algemeen

Uit de kerkenraadscommissie

De kerkenraadscommissie heeft op 18 november en 16 december weer vergaderd. De volgende punten zijn besproken:

  • Gevolgen voor onze gemeente naar aanleiding van de verscherpte coronamaatregelen
  • We hebben een uitschrijving gekregen van Jos, Mirjam en zoon Pim Brouwer. Ze hebben zich aangesloten bij Eglesia. We wensen hen van harte Gods zegen toe.
  • De jaarkalender 2021 van De Fontein is goedgekeurd en vastgesteld.
  • Op zondagmorgen 7 februari 2021 is er weer een jeugddienst.
  • We hebben de lichtjesavond die in november is gehouden geëvalueerd. De avond werd door de organisatoren positief ervaren. Ook zijn er signalen vanuit de wijk Zuidbroek dat er waardering is voor het organiseren van deze lichtjesavond. In de week voorafgaand hebben gemeenteleden huis-aan-huis zo’n 1.400 uitnodigingen met een waxinelichtje bezorgd. De bedoeling is dat er volgend jaar een vervolg komt.
  • Er is contact met het wijkteam Zuidbroek over hoe we als Fontein een bijdrage kunnen leveren aan wijkgebonden activiteiten. Er zijn plannen om de voormalige Brasserie in het Kristal om te gaan bouwen tot een buurtcafé. We denken mee hoe De Fontein hierin wat zou kunnen betekenen. Er zijn mogelijkheden tot samenwerking. Dat is een reden tot dankbaarheid.
  • Op Kerstavond 24 december is de collecte bestemd voor het missionaire werk van Bettelies Westerbeek. Zij is missionair pionier en buurtpastor Moerwijk in Den Haag. Enkele weken geleden heeft ze een gesprek gehad met een van onze jongeren. Dit gesprek is ook vertoond tijdens een kerkdienst. We willen haar werk van harte ondersteunen.
  • Ruben Baan is student theologie en loopt stage bij Sjoerd en Sander. Op zondag 17 januari 2021 zal hij een avondbijeenkomst leiden. Het gaat over: ‘In hoeverre is de Bijbel logisch of betrouwbaar’ oftewel: zijn er ook wetenschappelijke of logische redenen om in God te geloven.
  • Op zondagavond 21 februari is De Fontein in het Kristal gastheer voor het Interkerkelijk Gebed.