Financiën

Uitgaven missionair werk en jeugdwerk

Komend jaar nemen wij u graag mee in de uitgaven die De Fontein doet voor missionaire acties, jeugdwerk en overig kerkelijk werk. De collectes voor de wijkkas krijgen een specifiek doel. En per missionaire activiteit vermelden we gedurende het jaar de kosten, en de mogelijkheden om daaraan bij te dragen. Op jaarbasis kunt u denken aan:

  • kerstmarkt/kerstacties € 1.000
  • vakantiebijbelfeest € 750
  • lichtjesavond Zuidbroek € 300
  • zonnebloemactie Zuidbroek € 1.000
  • overige missionaire acties € 2.000
  • jeugdwerk, catechese en kringen € 2.500
  • jeugdkamp herfstvakantie € 1.000
  • bloemen € 500
  • koffie € 1.000

U kunt ook nu al een bijdrage geven voor de activiteiten van afgelopen jaar. Dat kan door een bedrag over te maken op NL58 INGB 0007 8102 89 t.n.v. PGA De Fontein, of via de chrch-app. Kies dan voor Gift Geloofsgemeenschap De Fontein.