Diaconie

Diaconale collecte 3 januari: bloemengroet

Wij vinden het heel gewoon dat er iedere zondag mooie bloemen op het liturgisch centrum staan.  Voor gemeenteleden die bij ziekte en langdurige zorg deze bloemen, als groet en teken van meeleven, thuis ontvangen zijn ze vaak heel bijzonder. Daarom is deze vorm van omzien naar elkaar zo belangrijk. De diaconie draagt voor een deel bij aan de kosten van deze bloemengroet. Maak uw bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via de chrch-app.