Diaconie

Diaconale collecte 10 januari: Citypastoraat

De Herberg aan de Deventerstraat is voor een deel van de bezoekers de enige plek waar ze terechtkunnen voor contact, een helpende hand, een kopje koffie of een maaltijd. Zeker in deze tijd van corona wordt dat nog meer gewaardeerd. De kerken van Apeldoorn zijn al jaren nauw betrokken bij dit diaconale werk. Uw bijdrage wordt gevraagd als teken van verbondenheid met de Stichting Citypastoraat die de voortzetting van dit werk mogelijk maakt. Maak uw bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via de chrch-app.