Diaconie

Diaconale collecte 17 januari: vakanties minima

Helaas moet een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens leven van een beperkt budget waarin  vaak geen ruimte is voor een korte vakantie. Daarom kunnen ook dit jaar kerkelijke en niet-kerkelijke inwoners uit Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de protestantse diaconie voor een vakantie in Nederland. Helpt u mee dit mogelijk te maken? Maak uw bijdrage over op NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via de chrch-app.