Diaconie

Diaconale collecte 24 januari: Christelijk Noodfonds

Mensen die dringend behoefte hebben aan financiële ondersteuning en niet in aanmerking komen voor andere voorzieningen, kunnen gebruik maken van CNAP. Dit Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn is opgericht door de Protestantse Gemeente Apeldoorn samen met een aantal andere kerkgenootschappen. Dit interkerkelijk fonds is een voortzetting van de bij onze kerken al lang bestaande Individuele hulpverlening. Met deze collecte steunt u mensen buiten de kerk, die in financiële nood verkeren en tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Maak uw bijdrage over via de qr-code, via NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via de chrch-app.